Facebook
Objednávka
 

Smrtící kvarteto

Dnes se nezaměříme na netradiční suroviny v naší stravě nebo na další ze „stylů“ stravování, ale na problém, který se označuje jako smrtící kvarteto. Odborným termínem je označováno jako metabolický syndrom, dále jako syndrom X, syndrom inzulinové rezistence nebo Reavenův syndrom.

Nic vám to neříká?

Toto označení představuje přítomnost několika aspektů, které vedou k ateroskleróze, kardiovaskulárním nemocem, případně k diabetu 2. Typu a také možnosti rakoviny některých typů (např. tlustého střeva). Je prokázána, že metabolický syndrom zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění až 3 krát.

 

1. Abdominální obezita

Pokud máte doma krejčovský metr, zkuste se přeměřit. Abdominální obezita je totiž určena právě centimetry kolem obvodu břicha. Při určení postavy je také důležité znát i obvod boků. Pokud vezmeme tyto dvě zjištěné informace a porovnáme je (pas cm/boky cm) - optimální poměr u žen je 0,8, u mužů 1,0. Toto změření nám určuje, zda máme typ obezity androidní (poměr je nad 0,8), či gynoidní (poměr je pod 0,8).

Pro určení abdominální obezity jsou určující rozměry do 80 cm u žen a 94 u mužů. Pokud vaše změření určují menší hodnoty, podle tabulek máte ideální obvod pasu. Hodnoty 80 cm – 88 cm u žen a 94 cm – 102 cm jsou už alarmující. Vyšší hodnoty znamenají jeden z faktorů určujících metabolický syndrom.

 • Více centimetrů v obvodu našich boků a především pasů úzce souvisí s naším životním stylem. Proto je důležité jeho úprava – zlepšení stravovacích návyků a pravidelná pohybová aktivita. Jiná cesta s dlouhodobějším pozitivním účinek není.

 

  2. Krevní tlak

  Možnosti změřit krevní tlak jsou v dnešní době takřka neomezené. Včetně zdravotních kontrol u lékařů lze koupit moderní přístroj na měření krevného tlaku ve velkém množství obchodů. Jejich obsluha je velice snadná a rychlá. Během chvíle zjistíme, jak na tom opravdu jsme. Pro určení je důležité znát hodnotu 130/85 mmHG. Pokud je vám naměřeno více, jedná se o vyšší krevní tlak, odborně značený jako hypertenze.

  • Příčinou je obezita, zvýšený příjem soli, alkohol, nedostatek pohybu, genetické předpoklady nebo stres a kouření. Z toho je nám jasné, co je potřeba změnit. Až na genetické predispozice je snížení hypertenze možné a samozřejmě i nutné. Existuje i farmakologická léčba, která však nemusí být zcela účinná.

   

  3. Triacylgylceroly  a HDL cholesterol

  Zjištění těchto hodnot probíhá pomocí krevních odběrů, které jsou součástí pravidelných lékařských prohlídek. Z krevních lipidů mají právě tyto dva velký význam.

  Zvýšení tryacylglycerolů indikuje problém v metabolismu tuků. Pokud krevní test ukazuje hodnoty do 1,7 mmol/l, obávat se případných zdravotních problémů nemusíme. Hodnoty vyšší však zvyšují riziko zhoršení zdravotního stavu, které může skončit až smrtí.

  HDL cholesterol slouží k práci s cholesterolem v buňkách tkání. Snižuje tedy množství celkového cholesterolu, tím tedy brání jeho ukládání a snižuje hrozbu kornatění tepen – aterosklerózy a ischemických srdečních chorob. Částice HLD cholesterolu jsou tedy člověku prospěšné. Optimální hodnoty se pohybují mezi 1,0 mmol/l – 2,2 mmol/l. Hodnoty jsou lehce odlišné u obou pohlaví.  Za zvýšení cholesterolu může genetika, ale samozřejmě i nevhodný životní styl.

  • Pokud je parametr triacyglycerolů zvýšený, hledejme důvod v nadváze nebo obezitě, kdy náš jídelníček pravděpodobně obsahuje více tuků, převážně těch nasycených. Proto je prvním krokem úprava jídelníčku a váhy. Dalším krokem je samozřejmě farmakologická léčba, které by však měla být druhá možnost. To samé platí i u zvýšeného cholesterolu.  Příznivě ho ovlivňuje konzumace vlákniny a rostlinných tuků, i zde je však důležité celkové upravení jídelníčku a pravidelná pohybová aktivita.

   

  4. Diabetes melitus 2. typu

  Chronické onemocnění, jehož počet stále stoupá, to je cukrovka 2. typu. V České republice tímto onemocněním trpí cca 6 % obyvatel. Jde o sníženou citlivost tkání na působení inzulinu – inzulinová rezistence.  Hormon inzulin umožňuje vstup glukózy do buňky a díky tomu k udržení konstantní hladinu cukru v krvi. Případný nedostatek může vézt až k hypoglykemii, která výjimečně končí i smrtí. Hodnota glykémie se zjišťuje pomocí krevních odběrů u lékaře nebo osobním glukometrem, kde stačí pouze kapka krve z prstu na určení, jaká je přesná hodnota. Optimální hodnota glykémie je na rozmezí 3,9 mmol/l - 5,6 mmol/l.

  • Cukrovka 2. typu se objevuje častěji s pokročilejším věkem. Souvisí samozřejmě s obezitou, malou pohybovou aktivitou nebo genetikou. Pokud je výskyt v rodině, je důležitá prevence. Opět je to dodržování racionálních pravidel ve stravování a pravidelná pohyb. Jinak hrozí riziko onemocnění a s ním i případná omezení a v neposlední řadě i nutnost dodávání inzulinu.

   

  Tabulka pro určení metabolického syndromu

     Optimální hodnoty       

    Metabolický syndrom

  Abdominální obezita do 88 ženy/ do 94 muži nad 88 ženy/nad 102 muži
  Krevní tlak do 130/85 mmHG dlouhodobě nad 140/90 mmHG
  Triacylglyceroly do 1,7 mmol/l dlouhodobě nad 1,7 mmol/l
  HDL cholesterol cca 1,0 - 2,2 mmol/l dlouhodobě nad 2,2 mmol/l    
  Diabetes melitus 2.typu  3,9 - 5,6 mmol/l dlouhodobě nad 5,6 mmol/l
  • Metabolických syndromem trpíte, pokud jsou alespoň tři vaše hodnoty ve sloupci Metabolický syndrom

   

  Prevence a léčba

  Prevence a léčba mají jasné souvislosti. Je to změna jídelníčku a pravidelná pohybová aktivita. Zní to jako klišé, ale pokud se zamyslíme nad našimi nedostatky v těchto důležitých dvou aspektech, které spolu úzce souvisí, můžeme zlepšit hodnoty kteréhokoliv ze smrtelného kvarteta. Samozřejmě je důležitější prevence, pokud jsme si ale vědomi případných problémů, které mohou nastat. Je to jednodušší a příjemnější cesta, než ta farmakologická polykáním prášků na zvýšený cholesterol či zvýšený krevní tlak a s ním podstupovat i případná omezení, které k metabolickému syndromu samozřejmě patří.